Sigurnost Plaćanja Putem Najmodernijih Tehnologija

Plaćanje bez rizika sa QENTA Payment CEE

Najviša sigurnost plaćanja za operatere online trgovina, maloprodaju i klijente.

Kroz primjenu uobičajenih sigurnosnih zaštitnih mjera u online plaćanju nudimo najviši nivo sigurnosti. Kako bismo omogućili plaćanje na internetu bez rizika, podaci plaćanja se direktno usmjeravaju u banke i pružatelje finansijskih usluga, koje su izdali kartice, gdje se u stvarnom vremenu provjerava njihova autentičnost.

Naša infrastruktura se nalazi u računarskom centru u Beču, koje se nadzire 24 sata dnevno, sedam dana u sedmici.

Za sigurno plaćanje vrijedi također komunikacija sigurnosti prema klijentu. U to se ubrajaju certifikacije, žig kvalitete, transparentni podaci preduzeća i prezentacija sigurnog procesa plaćanja. Time se stiče povjerenje, a klijent se prilikom kupovine osjeća dobro.

Certifikacija za sigurno plaćanje na internetu

  • PCI DSS Certifikacija

QENTA – Vaš pružatelj platnih usluga iz Austrije. Već više od 20 godina Vam kao austrijski pružatelj platnih usluga nudimo najnovije tehnologije bezgotovinskog procesa plaćanja. Qenta Payments CEE je odjel Qenta Inc., programabilne novčane i pristupne financijske usluge i tehnološke platforme.

Kontakt

QENTA PAYMENT CEE GMBH

Reininghausstrasse 10
8020 Graz

Kontaktni detalji
Tel.: +43 316 813681
E-Mail: sales@qenta.com


© - QENTA PAYMENT CEE GMBH