HÄNDLER-LOGIN

QPC Payment centar

Površina za upravljanje transakcijama
 • Bez instalacije
 • Čisto web bazirano
 • Sastavni dio svih proizvoda

QENTA Checkout Dnevnik

Analiza transakcijskih detalja postupka plaćanja
 • Web površina/sučelje koja/e analizira svaku transakciju, koja je provedena u web-trgovini, neovisno od rezultata plaćanja od strane korisnika
 • Može se primijeniti tokom procesa integracije u Vašoj web-trgovini
 • Bez instalacije softvera

QCALL Checkout Terminal

Obrada telefonskim/pismenim putem dostavljenih platnih podataka
 • Web površina/sučelje za obračun plaćanja (platnih podataka) koja se dostavljaju telefonski
 • Također se može primijeniti za odrađivanje svih drugih informacija plaćanja (npr. naknadno knjiženje, kataloške narudžbe)
 • Povratna informacija ishoda transakcije u stvarnom vremenu
 • Bez instalacije softvera

QFILE Checkout Automated

Obrada platnih podataka u tabelarnoj formi
 • Web površina/sučelje na koju/e se platni podaci prenose u tabelarnoj formi i potom se automatizirano obrađuju (obrada popisa, skupnih datoteka – partija)
 • Savršena zamjena za podnošenje podataka kreditnih kartica putem faksa ili terminala
 • Brza povratna informacija o ishodu transakcije
 • Nije potrebna nikakva instalacija ili web-programiranje

Kontakt

Dodatne informacije i pomoć za login za trgovce:
Kontaktirajte nas pomoću našeg kontaktnog formulara, rado ćemo Vam dostaviti daljnje informacije i odgovoriti na Vaša pitanja.

QENTA – Vaš pružatelj platnih usluga iz Austrije. Već više od 20 godina Vam kao austrijski pružatelj platnih usluga nudimo najnovije tehnologije bezgotovinskog procesa plaćanja. Qenta Payments CEE je odjel Qenta Inc., programabilne novčane i pristupne financijske usluge i tehnološke platforme.

Kontakt

QENTA PAYMENT CEE GMBH

Reininghausstrasse 10
8020 Graz

Kontaktni detalji
Tel.: +43 316 813681
E-Mail: sales@qenta.com


© - QENTA PAYMENT CEE GMBH